Проект „С волейбол на училище“

Изх. № РУО1-33032/08.09.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-32819/07.09.2022 г., Ви уведомявам, че на 30.09.2022 г. 81 СУ „Виктор Юго“ организира Първи волейболен турнир за педагогически специалисти от училищата в град София „С волейбол на училище“. Турнирът е подкрепен от Столична община, Регионално управление на образованието – София град и Българската федерация по волейбол.

Линк за регистрация: https://forms.gle/2oeTHm6yJ6tmhnU16

За контакти: Цветан Спасов – заместник-директор по учебната дейност, e-mail: [email protected], телефон: 0889672160

Краен срок за регистрация: 19.09.2022 г. – 17:00 часа.

 

                              Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                             НАЧАЛНИК НА

                             РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

                             ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

                             НАЧАЛНИК НА

                             РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД-02-2497/05.09.2022 г.

на началника на РУО – София-град)