Проект „Читателски практики на българските ученици (у нас и по света) – анкета

Изх. № РУО1-31138/28.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-234/25.09.2023 г., вх. №РУО1-30682/26.09.2023 г., Ви уведомявам, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“ изпълнява проект „Читателски практики на българските ученици (у нас и по света)“, като една от дейностите е провеждане на анкета с ученици от V до XII клас. Анкетата съдържа 37 въпроса и се попълва онлайн. Във връзка с това моля да разпространите сред учениците от повереното Ви училище следния линк: https://docs.google.com/forms/d/1vjFbQmCnC25sQZLTF-b6MNYUliY71VVrYIV256wYCxw/edit?pli=1, като учителите по български език и литература следва да насърчат своите ученици да попълнят анкетата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД