Проект „Remote Schools“ на Гьоте-институт

Изх. № РУО1-5610/16.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5322/12.02.2021 г. Ви уведомявам, чe Гьоте-институт България представя на вниманието на българските  училища, в които се изучава немски език, проекта „Remote Schools“. В четири квалификационни модула за учители по немски език и онлайн семинари за директори участниците ще получат базисни знания за успешно дистанционно обучение, ще обменят опит помежду си, ще изпробват работещи модели и ще изработят общи насоки за дигитално обучение. От България могат да се включат 5 училища, в които се изучава немски език, независимо от вида на училището и интензивността на преподаване на немски език.

Крайният срок за кандидатстване е 28.02.2021.

Формулярът за кандидатстване и въпроси относно проекта се изпращат на електронен адрес:  susanne.wunderlich(5)goethe.d

 

Приложениe:

1.Формуляр за кандидатстване.

2.Обява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД