Проект SEARCH (Science + Environment + Art = Resilience)

Изх. № РУО1-35124/20.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-330/13.09.2022 г., вх. № РУО 1-34026/ 14.09.2022 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката подкрепя Центъра за изследване и анализи при провеждане на Европейската нощ на учените през 2022 и 2023 г., който е координатор на проект SEARCH (Science + Environment + Art = Resilience), финансиран чрез Рамковата програма на ЕС, HORIZON – EUROPA, MSCA – 2022 – CITIZENS – 01, Грантово споразумение № 101061187.

В рамките на проекта се предвижда програма за посещение на учени в училища в цялата страна, които да запознаят учениците с интересни научни въпроси, като основната задача е привличане на младите хора към научна кариера чрез събуждане на интереса им към науката. Другата дейност, която е предвидена в този аспект, е провеждане на обучение за учители за „умения STEM“.

Посещенията се организират от екипите на София Тех парк, Географ БГ и Русенската търговско-индустриална камара, които са партньори по проекта.

За реализиране на проекта е изготвен индикативен списък с 60 училища и над 30 учени, които са изявили желание да вземат участие в тази дейност. Водеща тема на дискусиите е темата за стъклото, която е тема за Европейската нощ на учените в рамките на общността.

Предвидено е дискусиите да се провеждат присъствено, но в зависимост от желанието на двете страни могат да се провеждат в хибриден формат.

 

Приложение:

  1. Списък с училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД