Пролетен базар на книгата и Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи

Изх. № РУО1-19416/26.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-19217/26.05.2022 г. Асоциация „Българска книга“ информира, че на официалната страница на Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи – https://www.facebook.com/SofiaChildrenandYouthLiteraryFest ще бъде публикувана програмата на фестивалните събития.

Припомням, че официалното откриване ще се състои на 30 май 2022 г. от 11.00 часа пред Националния дворец на културата.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с информацията за тези инициативи и да съдействате за включването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД