Пролетен ден на отворените врати във Физически факултет на Софийски университет

Изх. № РУО1-15170/20.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14892/18.04.2022 г., Ви уведомявам, че Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Пролетен ден на отворените врати на  30.04.2022 г. от 11:00 до 16:00 часа в сградата на Физическия факултет – бул. „Джеймс Баучър“ № 5, гр. София  и от 16:00 до 22:00 часа в Астрономическата обсерватория – Борисовата градина, гр. София.

Моля да сведете информацията до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Програма на събитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД