Пролетен ден на физиката във Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. № РУО1-6639/28.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5929/ 23.02.2024 г. от д-р Емилия Лазарова – зам.-министър на образованието, приложено Ви предоставям покана от Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за посещение на пролетния ден на отворените врати.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД