Пролетна школа „Приложение на космическите изследвания по учебни предмети в средното образование – география, екология, биология и физика“

Изх. №РУО1-7949/07.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6298/26.02.2024 г. Ви уведомявам, че ИКИТ-БАН организира пролетна школа „Увод в космическите изследвания“ за ученици от 11 и 12 клас. Заниманията ще се провеждат онлайн веднъж седмично (петък) от 15:00 до 17:00 ч., в периода  15 март – 12 април 2024 г. Срокът за регистрация за участие в пролетната школа е 13 март 2024 г. Записването става чрез попълване на заявление от родител на ученика, изпратено на имейла на Космическо училище: [email protected]. Линкът за първото занимание ще бъде изпратен на 14 март 2024 г. на имейлите на регистрираните участници.

Школата е предназначена за ученици с изявен интерес в областта на географията, науките за земята и природните науки, имащи желание да се реализират професионално в тази сфера. Участието в школата е безплатно.

За допълнителна информация: д-р Стефан Стаменов – ИКИТ-БАН, тел. 0877856559, както и на адреса на Космическо училище: [email protected]

 

Приложение:
1. Заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД