Пролетна школа „Приложение на космическите изследвания по учебни предмети в средното образование – география, екология, биология и физика“

Изх. № РУО1-9125/31.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7892/23.03.2023 г. Ви уведомявам, че образователна инициатива „Космическо училище“ организира пролетна школа за ученици от VIII до X  клас с продължителност 30 учебни часа на тема „Приложение на космическите изследвания по учебни предмети в училищното образование – география, екология, биология и физика“.

Заниманията ще се провеждат онлайн по 3 учебни часа веднъж седмично – всеки петък от 16:30 до 18:30 часа, като започват от 07.04.2023 г. и приключват на 16.06.2023 г.

Участието в пролетната школа става след попълване на заявление от родителите на ученика и изпратен е-мейл: [email protected]

Заявлението можете да намерите на сайта на „Космическо училище“.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на „Космическо училище“: [email protected]

 

Приложение:
1. Заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД