Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.

Изх. № РУО1-9589/ 21.03.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на областния  кръг на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  на 30.03.2024 г. (събота) от 09:00 ч.  и писмо с изх. № РУО 1-7014/29.02.2024 г., публикувано на сайта на РУО – София-град, Ви уведомявам, че поради завишения брой на желаещите да участват в състезанието ученици е извършено  преразпределение,  като учениците от училищата в районите  Средец и Триадица  следва да се явят в 96. СУ – район Люлин, ул. „Н. Беловеждов“ №1.

Моля своевременно да уведомите учителите, учениците и техните родители за извършената промяната.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД