Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.

Изх. № РУО1-9734/22.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организиране и провеждане на областния  кръг на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  на 30.03.2024 г. (събота) от 09:00 ч., Ви уведомявам, че квесторите, определени със заповед № РД 01-171/19.03.2024 г. на началника на РУО – София-град  следва да се явят не по-късно от 07:30 часа на 30.03.2024 година (събота) за инструктаж и да заемат местата си в изпитната зала не по-късно от 08:15 часа, както следва:

  • за квесторите от училищата на районите Витоша, Красно село, Оборище и Сердика в 19. СУ, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16;
  • за квесторите от училищата на районите Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Подуяне, Средец и Триадица – в 96. СУ, район Люлин, ул. „Н. Беловеждов“ №1;
  • за квесторите от училищата на районите Искър, Младост, Надежда, Нови Искър, Овча купел и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1;
  • за квесторите от училищата на районите Възраждане, Изгрев, Кремиковци, Лозенец, Панчарево и Слатина – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

Приложено Ви изпращам  списъците с разпределение на учениците по зали.

Информацията е публикувана и на сайтовете на  училищата-координатори – СМГ и НПМГ.

Моля за промяната своевременно да уведомите учителите, учениците и техните родители.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД