Промени в регламентите за организиране и провеждане на Пролетните математически състезания за учениците от V до VII клас и учениците от VIII до XII клас

Изх. № РУО 1-12720/21.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение промени в Регламента за организиране и провеждане на Пролетните математически състезания за учениците от V до VII клас през учебната 2020/2021 г. и промени в Регламента за организиране и провеждане на Пролетните математически състезания за учениците от VIII до XII клас през учебната 2020/2021 г.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД