Промоционална кампания в подкрепа на Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс’2023

Изх. № РУО1-37451/20.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦСОП, РЦПППО – СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-37315/17.11.2023 г. и писмо на „Спешъл Олимпикс“ – България с вх. №РУО136781/13.11.2023 г., Ви уведомявам, че през 2023 г. продължава глобалната кампания „Приобщаването е революция“.

В периода 26 ноември – 4 декември 2023 година, „Спешъл Олимпикс“ – България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Националната баскетболна лига организират промоционална кампания в подкрепа на Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс’2023, чиято цел e да разшири достъпа до спорт за хората  с интелектуални затруднения в България и да променим живота им чрез баскетбола.

В рамките на кампанията „Спешъл Олимпикс“ – България планира да организира промоционални спортни празници по баскетбол, индивидуални умения с топка и състезания с участие на смесени отбори на младежи с и без интелектуални затруднения от Центрове за специална образователна подкрепа, Регионални центрове, Домовете за хора с умствена изостаналост и училищата и детските градини в страната. Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и училищата да предложат нови възможности за децата и учениците с и без интелектуални затруднения да играят заедно популярната игра баскетбол, както и други занимателни спортни игри с топка.

Всички участници в училищните баскетболни състезания, демонстрации и турнири,  които ще се проведат в рамките на Европейската баскетболна седмица‘2023 отново ще получат сертификати за участие от „Спешъл Олимпикс“ – България с благодарност за положените от тях усилия в подкрепа на мисията за приобщаване чрез спорт, по предварителна заявка на електронна поща [email protected].

Организаторите и директорите са длъжни да спазват законовите изисквания, свързани с информираното съгласие на родителите, както и с неразгласяването на сведения или данни за деца (в това число и на снимки на деца).

За повече информация относно инициативата може да се обръщате към Диана Банчева – програмен координатор на „Спешъл Олимпикс“ – България, тел. 0885 321 361, e-mail [email protected].

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Правила за провеждане на оценка на индивидуални умения.
  3. Карта за индивидуални умения.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИ НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД(

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)