Промяна в датите на провеждане на 12-ти Международен детски фестивал за православни и църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“

Изх. № РУО1-9835/30.03.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9203/ 23.03.2021 г. от Национален дворец на децата (НДД) Ви уведомявам, че в съответствие със заповед № РД09-553/08.03.2021 г. на министъра на образованието и науката се променят датите за провеждане на 12-ти Международен детски фестивал за православни и църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“ 2021 г.,гр. София.

Поради динамично променящата се ситуация се отменят датите 8 и 9 май 2021 г. Фестивалът „Осанна във висините“ 2021 г. ще се състои на 15 и 16 май 2021 г.

Промяната е отразена на сайта на НДД, рубрика „Национален календар на МОН“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД