Промяна в срока за кандидатстване за Еднократна стипендия за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт

Изх. № РУО1-7572/01.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7536/01.04.2020 г. на Столична община относно промяна в срока за кандидатстване за Еднократна стипендия за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт, Ви уведомявам, че във връзка с настъпилата епидемична обстановка в страната и съгласно обявеното извънредно положение на територията на Република България срокът за прием на документи за кандидатстване за Еднократна стипендия за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт, се удължава до 15.05.2020 г.

Промяната в процедурата по подаване на документи за кандидатстване предполага и промяна на последващи дейности – заседания на експертна комисия за определяне на отличените, издаване на заповед на кмет и срокове за изплащане на стипендията.

Пълната информация с утвърдените нови срокове е публикувана на електронния портал на Столична община на адрес https://www.sofia.bg/scholarships-achievements-sport .

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД