Промяна датата на провеждане на ХII Национално състезание по информационни технологии

Изх. № РУО1- 6347/10.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-100/ 09.03.2020 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 6290/09.03.2020 г., Ви уведомявам, че във връзка с обявената грипна епидемия и писмо на министъра на здравеопазването за ограничаване на масовите прояви ХІI Национално състезание по информационни технологии, организирано от РУО – Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ „Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград, и община Благоевград ще се проведе на 3 и 4 април 2020 г. Промяната е съгласувана с ръководителите на участващите отбори.
При друга промяна в графика на състезанието ще бъдете информирани своевременно.

За допълнителна информация:
VІІ СУ „Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538 – канцелария.
За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева, зам. – директор.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД