Промяна на датата на 20.02.2024 г. – 13.00 ч. за Кръгла маса на тема „Творчески постижения, генеративният изкуствен интелект и личностното развитие на обучаващите се по философия“

Изх. № РУО1-1858/22.01.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с изх. № РУО1 -1570/18.01.2024 г., което сте получили на официалния електронен адрес за кореспонденция на поверените Ви институции, се променя датата на организираната кръгла маса за учители по философия на тема „Творчески постижения, генеративният изкуствен интелект и личностното развитие на обучаващите се по философия“, която ще се проведе на 20.02. 2024 г./ вторник/ от 13.00 ч.

Моля да сведете информацията до учителите по философия в повереното Ви училище, като за участие в кръглата маса, в срок до 31.01.2024 г. следва да попълнят следния формуляр,:

https://docs.google.com/forms/d/1JaMk8MGdId8xYjwR5axl1JjJ7nx-8hTmCzKW_XZFXlk/edit

Допълнително ще Ви бъде изпратена информация за програмата на събитието на посочените във формуляра имейли.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД