Промяна на датите на изявите по интереси на децата и учениците (НКИИ) до края на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО 1-7993/11.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ,

ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА,

ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ БУКИ“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-553/08.03.2021 г.  на министъра на образованието и науката за разрешаване на организаторите на изявите от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, при наличие на условия и при спазване на противоепидемичните мерки в страната, да променят датите до края на учебната 2020/2021 г., определени в НКИИ.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-553/08.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД