Промяна на дати на дейности от Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на МОН за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-11840/15.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО1-11537/13.04.2021 г. относно изпълнение на заповед № РД 09-553/08.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и постъпили в Националния дворец на децата (НДД) предложения от основни организатори и домакини на прояви от Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на МОН за учебната 2020/2021 г. Ви уведомявам за следните промени:

 1. Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ ще се проведе на 10 и 11 юни 2021 г. Протоколи с класирането на областния етап и заявки за участие в националния етап на викторината се изпращат в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 21 март 2021 г. на адрес: 1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ №191, Национален дворец на децата (НДД) за Националната викторина „Да запазим децата на пътя“ (ст.408), [email protected].

За допълнителна информация: НДД гр. София – тел.: 02/ 920 23 17, в. 408,409,02/ 9292123, e-mail: [email protected]

СБА – НДПК 0895558561 – Светослав Кръстев.

 1. Церемонията по награждаване на отличените участници в VIII Национален литературен младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ ще се проведе в гp. Бургас през м. юни 2021 година.
 2. Международният детски фестивал „Млади таланти“ ще се проведе от 26 до 29 май 2021 г. в гр. София. Срокът за подаване на конкурсните материали и заявки за участие се удължава до 27 април 2021 г.
 3. VII Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ ще се проведе на 16 и 17 април 2021 г. в неприсъствена форма, чрез платформа Classroom.
 4. Резултатите и обявяването на отличените участници в Националното състезание за ученици от V до VII клас „Природата – наш дом“ ще бъдат обявени до 10 май 2021 г. Разработките и материалите трябва да се изпратят в Националния дворец на децата, гр.

София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 191 в срок до 28 април 2021 г.

 1. Крайния срок за получаване на творби за участие в Международния културен форум „Велики Преслав“ е 30 април 2021 г.
 2. XXII Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“ ще се проведе на 15 и 16 май 2021 г. в гр. София.
 3. В зависимост от епидемичната обстановка Националната историческа конференция „Личности и събития, повлияли на човешката история“ ще се проведе присъствено в гр. Кърджали в периода 07-09 май 2021 г. или 18-20 юни 2021 г.
 4. Националната младежка астрономическа конференция ще се проведе в гр. Варна в периода 03-05 септември 2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки.
 5. Младежката научна сесия „Физиката в живота и света около нас“ за ученици и студенти на тема: „Природните науки и технологии“ ще се проведе на 05 юни 2021 г. по време на 49-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Физиката в STEM обучението и интегрирането й във висшето образование“ (04 – 06 юни 2021 г., град Видин).
 6. XVIII Национален конкурс за изпълнители на забавна песен ще се проведе в гр. Пловдив в два етапа: I етап – онлайн; II етап – в присъствена форма – в края на месец юни/началото на месец юли 2021 г. Срокът за подаване на заявки и видеоклипове за I етап е 16 май 2021 г.
 7. XIX Национален пленер по изобразително изкуство „Традиция, екология, творчество“ ще се проведе в периода 09-12 май 2021 г. в гр. Пловдив.
 8. Официалното награждаване на отличените участници в Националния конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ ще се проведе на 14 май 2021 г. в гр. Стара Загора.
 9. Националният журналистически конкурс „Григор Попов“ ще се проведе в гр. Разград през месец май/юни 2021 г.
 10. Националният фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие“ гр. Панагюрище ще се проведе на 15 и 16 май 2021 г.
 11. XXII Международен детски конкурс „Южни слънца“ ще се проведе в периода 03-05 юни 2021 г. в гр. Петрич.
 12. Тържественото отчитане на резултатите и връчването на наградите на отличените участници в XI-то издание на Националния проект „Народните будители и Аз“ ще се проведе на 16 юни 2021 г. в гр. Пловдив.
 13. Националният фестивал „Наука на сцената“ да се проведе в периода 25-27 юни 2021 г. в гр. Севлиево.
 14. XXVII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ ще се проведе в периода 02-04 юли 2021 г. в гр. Варна.
 15. Срокът за изпращане на творби за участие в VII Национален конкурс „България в картини и слово“ се удължава до 26 април 2021 г. Резултатите ще бъдат обявени на 14 май 2021 г.
 16. XIII Национален конкурс за и изпълнители на популярна песен „Една българска роза“ ще се проведе на 12 и 13 юни 2021 г. в гр. Казанлък.
 17. Националният балетен конкурс за купа „Българска роза“ ще се проведе на 19 и 20 юни 2021 г. в гр. Казанлък.
 18. Републиканският шампионат но правилата на ФИА за деца велосипедисти на възраст 10-12 години ще се проведе както следва:

1-ви кръг: 14-15 май 2021 г., гр. София. Организатор – АК „Север“ – София, „Пътна полиция“ – София, БЧК, Столична община, НДД;

2-ри кръг: 04-06 юни 2021 г.,  Благоевград. Организатор – СБА, Община, БЧК, „Пътна полиция“ – Благоевград, АК „Север“ – София, НДПК;

3-ти кръг:  18-20 юни 2021 г. гр. Силистра. Организатор – СБА, Община, „Пътна полиция“, БЧК, ОДК-Силистра, АК „Север“ – София, НДПК;

4-ти кръг: 25-27 юни 2021 г., гр. Ямбол. Организатор – Община, БЧК, СБА, ЦПЛР, Пътна полиция – гр. Ямбол.

 1. Републиканският шампионат „Младежта за безопасност на движението“ по безопасност на движението и приложно колоездене ще се проведе през месец май 2021 г., както следва:

1-ви кръг: 21-22 май 2021 г., гр. Челопеч. Организатор – община Челопеч, СБА, „Пътна полиция“ – Ботевград, област БЧК – София, НДПК;

2-ри кръг: 28-29 май 2021 г. – Община Етрополе. Организатор – Община, „Пътна полиция“ – Пирдоп, Област БЧК – София, НДПК.

Информация за условията за участие в изявите (статути, указания, регламенти, правилници, задания), както и за резултатите от проведени инициативи, ще намерите на уеб-сайта на Националния дворец на децата – www.npc- bg.org.

Освен в конкретно посочени инициативи, разходите (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на училища, ЦПЛР, общини, участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД