Промяна на срок за Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2020

Изх. № РУО1-7109/23.03.2020 Г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с извънредната ситуация в Република България и въведените национални мерки за борба с вируса COVID-19, приложено Ви изпращам писмо с вх. № РУО1-7053/20.03.2020 г. на Главния секретар на Св. Синод Мелнишки епископ Герасим, относно удължаване на крайния срок за подаване на творби в Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2020 до 22 април 2020 г.

Приложения:

1.  Актуализирана Обява на Национален кункурс „Възкресение Христово“ – 2020 г.

2.  Актуализиран Статут на Национален кункурс „Възкресение Христово“ – 2020 г.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД