Протоколи от НВО

Изх. № РУО1-24968/28.06.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключване на дейностите по НВО в IV, VII и  X клас Ви уведомявам, че може да получите протоколите с резултатите от изпитите на 29.06.2022 г. в РУО – София-град, 4. етаж, стая 422.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД