Протоколи с оценките от ДЗИ сесия август-септември

Изх. № РУО1- 23692/10.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-23232/08.09.2020 г. Ви уведомявам, че протоколите с оценките от ДЗИ сесия август-септември са достъпни в платформата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД