Професионална ориентация и възможност за трудова реализация на лица с аутизъм

Изх. № РУО1-17085/09.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-16430/03.05.2022 г.  Ви уведомявам, че международната IT фирма DXC ще стартира програма за откриване на работни места за възрастни с аутизъм в България. Самата програма включва предварително обучение на кандидатите и на екипа, с който ще работят. Тази програма е разработена съвместно с водещи експерти по аутизъм и чрез нея вече над 200 възрастни с аутизъм са получили работно място в офисите на фирмата в Австралия и Англия. Повече за програмата може да прочетете в приложението.

Aко в повереното Ви училище предстои да завършат ученици с диагноза от аутистичния спектър, които биха се интересували и кандидатствали за програмата, моля да им предоставите повече информация: https://aaw-europe-talent.web.app/upcoming

Допълнителна информация или възникнали въпроси: Сдружение „Асоциация Аутизъм“, Ана Андреева-Сапунджиева – психолог и  клиничен ръководител, тел. за връзка 02/9202493

 

                               Приложение:

  1. Програма DXC.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1371/04.05.2022  г.

на началника на РУО София-град/