Професионална среща на интересуващи се от съвременна практическа психология в образованието на тема „Съвместна пълна адаптация и нормиране на скрийнинговия тест SDQ детски градини и училища“

Изх. № РУО1-30570/28.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 30392/25.10.2019 г. Ви уведомявам, че фондация „Човек Плюс“ организира на 30.10.2019 г. от 18:30 ч. до 20:15 ч. в платформата Zoom  втората професионална среща на интересуващи се от съвременна практическа психология в образованието на тема „Съвместна пълна адаптация и нормиране на скрийнинговия тест SDQ детски градини и училища“.

Участието в срещата е безплатно и за включване се използват следните линкове:

1.      За модул 1 от 18:30 ч. – парола 640719

https://us04web.zoom.us/j/107562445?pwd=NGRmbnB1UHcvWTBUVGxqSDdtZFJVUT09

2.      За модул 2 от 19:30 ч. – парола 749998

https://us04web.zoom.us/j/232326858?pwd=MEpSMzJpMXppclZpTXBQeUswb3NJdz09

За повече информация – [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД