Процедура по кандидатстване за еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт

Изх.№ РУО1-7145/01.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6587/28.02.2024 г. Ви уведомявам, че Столична община обявява процедура по кандидатстване за еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт.

Столична община традиционно подкрепя развитието на младите таланти в областта на спорта, чрез предоставяне на еднократна стипендия, поощряваща ученици и младежи за завоювани високи постижения на престижни спортни форуми и първенства.

Десета година години местната власт в град София предоставя стипендии и награди за завоювани спортни отличия на ученици от столични училища, младежи и атлети с ментални и физически увреждания, класирани на призови места в олимпийски и неолимпийски спортове, на Световни, Европейски и Балкански първенства, Световни и Европейски международни турнири, Параолимпийски игри, Световни летни и зимни игри на Спешъл Олимпикс.

В изпълнение на Правилата за предоставяне на еднократна стипендия по повод 17 май – Ден на Българския спорт, утвърдени с Решение № 137/23.02.2023 г. от Столичен общински съвет, през 2023 г. с еднократна стипендия са удостоени 167 (сто шестдесет и седем) кандидати, в над 30 (тридесет) вида спорт.

Крайният срок за регистрация на документите в Столична община е 8 април 2024 г., ул. „Московска“ № 33.

Информация за Правилата, реда и условията за номиниране на кандидати за стипендия, необходими документи и Процедура е публикувана на официалния електронен портал на Столична община, рубрика – Спорт и младежки дейности, секция – Награди, стипендия, отличия – линк: https://www.sofia.bg/en/scholarships-achievements-sport.

За повече информация:

Теодора Филева, главен експерт в отдел „Спорт“ – сл. телефон 02/946 11 18; мобилен тел. 0884 322 642,  e-mail: [email protected]

Добромир Иванов, старши експерт в отдел „Спорт“ – сл. телефон 02/946 14 12;  мобилен тел. 0882 433 75 , e-mail: [email protected].

 

Моля да сведете информацията до учителите, учениците и техните родители.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт
  2. Процедура за набиране на предложения за предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт
  3. Заявление за предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД