Публикуване на информация за държавния план-прием на сайта на училището

Изх. № РУО1-14244/17.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ

В VIII КЛАС

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно чл. 52, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката следва да се публикува актуална информация за държавния план-прием на сайта на всяко училище.

Моля в срок до 19.06.2020 г. да попълните следния формуляр, като посочите активен линк към сайта на Вашето училище.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCJ1KuBEU8hyvSajNn3ySS-SNZQDs6znKb30lSUSVKFa3yFw/viewform

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК  НА РУО

СОФИЯ – ГРАД