Публичност, достъп и съхраняване на декларациите за информирано съгласие на родителите за участие на децата им в одобрените иновативни проекти на училището

Изх. № РУО1-2758/21.01.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено ви изпращам писмо на МОН с вх. № РУО1-2423/18.01.2021 г. в РУО – София-град относно публичност, достъп и съхраняване на декларациите за информирано съгласие на родителите за участие на децата им в одобрените иновативни проекти на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД