Публично събитие на открито, организирано от СУ „Св.Климент Охридски“

Изх. № РУО1-22814/07.07.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-22651/07.07.2021 г. Ви уведомявам, че Фондация „Заедно в час“ организира на 08.07.2021 г. от 14:00 ч. онлайн конференция „Компетентности: Как подготвяме учениците да създават бъдеще“.

Събитието е подходящо за учители и училищни екипи, които искат да:

  • разберат защо е важно да се учим да развиваме компетентности у учениците;
  • научат какво помага на един учител да работи за развиване на компетентности у учениците;
  • чуят съвети за развиване на компетентности в различен контекст и по различни предмети;
  • се запознават с начини за измерване на ефективността на усилията, които учителят полага;
  • си представят как още може да изглежда партньорството между учители, РУО и НПО.

Подробната програма на събитието можете да видите:

 https://prepodavame.us19.list-manage.com/track/click?u=77652c95e504688285a27bb7c&id=e9c04e1890&e=9a8f6c2276

Регистрация следва да направите до 07.07.2021 г. на адрес:

https://prepodavame.us19.list-manage.com/track/click?u=77652c95e504688285a27bb7c&id=5f31a03260&e=9a8f6c2276

За допълнителна информация Радостина Бойчева – старши специалист ”Регионално развитие“ във Фондация „Заедно в час“, [email protected]

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД