Публично събитие на открито, организирано от СУ „Св.Климент Охридски“

Изх. № РУО1-19297/14.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-19138/14.06.2021 г. Ви уведомявам, че Факултетьт по педагогика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще проведе на  25 юни 2021 г. от 10 до 12 ч. в Ботаническата градина на университета публично събитие на открито, посветено на магистърските програми в направление „Образователен мениджмънт“. Специални гости на събитието са първите преподаватели в магистьрските програми по образователен мениджмънт в цялата страна, създатели на Междууниверситетския институт за мениджмънт на образованието „Интераула”, който през 2021 г. навършва 15 години от създаването си.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД