Първа брошура по проект EduMed

През месец юни бе създадена и публикувана първата брошура по проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“.

Брошурата може да бъде прегледана тук.