Първа конференция на тема „Медиацията в образователната институция“

Изх. № РУО1-30573/28.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИИ  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29935/21.10.2019 г. приложено Ви предоставям Покана за участие в Първа конференция на тема „Медиацията в образователната институция“, организирана по инициатива на началника на РУО – Варна, Камарата на медиаторите в България и Институт „Итера“, гр. Варна. Конференцията ще се проведе на 12 ноември 2019 г. в гр. Варна.

Заявяване на участие в конференцията става чрез попълвана и изпращане на приложената към поканата регистрационна форма на адрес – [email protected] или [email protected]

Моля да информирате педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция за възможността да участват в конференцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД