Първа партньорска среща по проект EduMed

Съгласно графика на дейностите, на 19 и 20 ноември 2020 г. се проведе първата среща на партньорите по проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“.

В условията на обявената епидемична обстановка, срещата се осъществи онлайн. В нея участваха представитери на партньорите по проекта от България, Португалия, Румъния, Испания и Гърция.

Целта на проекта е да консолидира в многоезична рамка законовите изисквания, знания и умения, качества и личностни черти на образователните медиатори и да разработи програми за обучение по медиация, както и да събере работни практики в образователната медиация.

Основните теми, които бяха обсъдени по време на срещата бяха:

  • Представяне на партньорските организации.
  • Представяне на проекта и проектните дейности: обща концепция, цели и продукти.
  • Отговорности на партньорите.
  • Управление на проекта и график на дейностите.
  • Представяне на първите два проектни продукта.