Първият международен онлайн образователен форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката”

Изх. № РУО1 – 14872/13.05.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на община Варна с вх. № РУО1-13720/29.04.2021 г., приложено Ви изпращам покана за участие в Първия международен онлайн образователен форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката”, който ще се проведе в периода 08 – 10 юни 2021 година. Повече информация за събитието може да намерите на https://edfor.varna.bg/.

Приложение: покана за участие в Първия международен онлайн образователен форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката”

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД