Първи национален дигитален конкурс по екология, рециклиране и кръгова икономика чрез проект „Живей в кръговрата“

Изх. № РУО1-10135/10.04.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 9805-06.04.2023 г. от частно основно училище „Образователни технологии“ София, приложено Ви изпращам информация за първият национален дигитален конкурс по екология, рециклиране и кръгова икономика чрез проект „Живей в кръговрата“.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД