Първи национален конкурс за абстрактно изкуство и живопис „Лора Янева“

Изх. № РУО1 – 33434/13.10.2023 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-33056/11.10.2023 г. Ви уведомявам, че Общински детски комплекс – гр. Средец, обявява Първи национален конкурс за абстрактно изкуство и живопис „Лора Янева“. Конкурсът е в памет на младата бургаска художничка и е насочен към деца и ученици до XII клас.

Крайният срок за получаване на конкурсните творби е 15.12.2023 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)