Първи национален фолклорен конкурс „С песните на Златка Ставрева“

Изх. № РУО1 – 4004/15.02.23г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №3216/08.02.2023 г. Ви уведомявам, че Община Бургас и Български национален младежки фолклорен съюз организират Първи национален фолклорен конкурс „С песните на Златка Ставрева“, посветен на 70-годишния юбилей на странджанската народна певица. Конкурсът ще се проведе на 29 и 30 април 2023 г. в гр. Бургас. Заявки за участие се приемат в срок до 10 април 2023 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложения:

  1. Статут.
  2. Заявка за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД