Първи онлайн шахматен фестивал за ученици „Златната пешка“

Изх. № РУО 1-33043/07.10.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № СОА21-НЦ62-655-2/05.10.2021 г., Ви уведомявам, че Столична община в партньорство с Фондация „АРТ СПОРТ ТАЛАНТ“ организира Първи онлайн шахматен турнир за ученици „Златната пешка“. Инициативата е насочена към учениците от град София.Поради установените мерки за превенция и наложените ограничения за провеждане на събития на закрито турнирът ще бъде проведен в онлайн среда. За целта ще бъде създадена група и обособена зона за онлайн  игра на платформата: www.lichess.org.

Организаторите от Фондация „АРТ СПОРТ ТАЛАНТ“ имат ангажимент по отношение на създаване, модериране и поддръжка на зона, осигуряване на професионален съдийски екип, обобщаване на заявки за участие, провеждане на състезанието, както и осигуряване на лектор, утвърден гросмайстор.

Столична община ще осигури награден фонд за победителите в ученическия турнир и за училищата, включили се с най-много ученици в съответните възрастови групи.

Ученическият турнир по шахмат „Златна пешка“ ще се проведе на 31 октомври и на 1 ноември 2021 г. в три самостоятелни състезания, както следва:

–           за ученици 8-12 клас – на 31 октомври 2021 г. от 10.00 часа;

–           за ученици 1-4 клас – на 1 ноември от 10.00 часа;

–           за ученици 5-7 клас – на 1 ноември 2021 г. от 14.00 часа.

Всяко от състезанията ще стартира с провеждане на техническа конференция, лекция и беседа с български гросмайстор.

За включване в състезанията, ръководителите на отборите/ учениците/ родителите следва да подадат заявка за участие до 28 октомври 2021 г. на адрес: [email protected] след извършена регистрация на: www.lichess.org  в групата https://lichess.org/team/sofiafest.

За коректна регистрация е необходимо да се посочат три имена, клас и училище, телефон за връзка и username в платформата www.lichess.org.

 

Приложение:

  1. Регламент на Първи онлайн шахматен турнир за ученици „Златната пешка“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2092/27.09.2021 г.

на началника на РУО – София-град/