Първи Философски фестивал „Философия, Философстване – бъдеще и бъдене“ – 1.06.2024 г. в 9 ФЕГ – гр. София

Изх. № РУО1-10987/04.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  на Асоциацията на преподавателите по философия /АПФ/ с вх. № РУО1-10893/03.04.2024 г., приложено Ви изпращам обява и покана за участие на ученици от първи и втори гимназиален етап в Първия философски фестивал „Философия, Философстване – бъдеще и бъдене“. Фестивалът се провежда с домакинството на 9 ФЕГ „ Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София. Желаещите да участват могат да го направят самостоятелно или в екип с не повече от 12 членове.

Учениците могат да участват с: философски диалози, четене на откъс от философски или художествен текст с философско съдържание и последващо обсъждане, дебат, есе, стихотворение, пърформанс, инсталация, музикално произведение, картина, постер, кратък филм, фотография, философски игри, кратко видео и др.

Фестивалът ще се проведе на 01.06.2024 г. от 10.00 до 16.00 ч. в 9 ФЕГ„ Алфонс дьо Ламартин“, гр. София – ул. „Патриарх Евтимий“ № 35. Заявки за участие се подават от учител, който е консултант на философската изява, в срок до 30.04.2024 г., чрез попълване на следния формуляр: https://forms.gle/anK5pCM8d3iA3oZt8

Програмата на фестивала ще бъде изпратена на участниците до 26.05.2024 г.

За допълнителна информация и контакти: [email protected]

 

Приложения:

  1. Обява
  2. Покана за участие

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД