„Пътуване с куфара на Димитър Димов“ – образователно-развлекателна игра

Изх. №РУО1-19049/23.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-18741/19.05.2022 г. Ви уведомявам, че Национален литературен музей и къща музей „Димитър Димов“ организират образователно-развлекателна игра на тема „Пътуване с куфара на Димитър Димов“. Играта е насочена към ученици от IX до XII клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за играта да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение: писмо

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД