Работен семинар за учителите по религия

Изх. № РУО1-13314/24.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с квалификацията на учителите по религия Ви уведомявам, че на 11.05.2024 г. /събота/ от 11.00 ч. в сградата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар на тема „Добри практики в обучението по религия“. Проявата е част от програмата на Майските дни на културата на СУ „Св. Климент Охридски”. В рамките на семинара ще се даде възможност на учители от училища в столицата и в страната да представят свои педагогически идеи и постижения при преподаването на предмета религия.

Моля да сведете информацията за семинара на вниманието на учителя по религия в повереното Ви училище и да съдействате за присъствието му при необходимост.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД