Работна среща във връзка с организиране и провеждане на НВО в VII и в Х клас през учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-16749/05.06.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                            

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, на 09 юни 2023 г. (петък) в ПГТЕ „Хенри Форд“ – ж.к. Илинден, ул. Хайдут Сидер № 8, ще се проведе работна среща с директорите на училищата относно организиране и провеждане на НВО в VII и в Х клас през учебната 2022/2023 г.,  в изпълнение на заповеди на министъра на образованието и науката, както следва:

  • за НВО в VII клас – от 10:00 часа;
  • за НВО в X клас – от 11:30 часа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД