Работна среща относно попълване и издаване на дипломи за завършено средно образование

Изх. № РУО1-20984/06.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със спазване на нормативните изисквания относно  попълване на дипломите за завършено средно образование през учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че на 07.06.2022 г. от 16:00 часа в ПГТЕ „Хенри Форд“ – ул. „Хайдут Сидер“ № 8, РУО – София-град организира работна среща с директорите на столичните училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД