Работна среща с директорите на професионалните гимназии и с директорите на училища с професионални паралелки

Изх. № РУО1-31062/04.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“ И УЧИЛИЩАТА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2020/2021 г. в професионалните гимназии и в училищата с професионални паралелки, Ви уведомявам за провеждането на предварителна работна среща, която ще се проведе на 15.11.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на РУО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД