Работна среща с директорите на училища на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ на 11.10.2022 г.

Изх. № РУО1-34444/15.09.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/, с вх. № РУО 1-34287/14.09.2022 г., приложено Ви изпращам покана и програма за участие в работна среща относно изпълнението на Националната стретигия за борба с наркотиците и прилагане на Националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимназиален етап гимназиален етап.

Срещата ще се проведе на 11.10. 2022 г. от 9.30 ч. до 12:30 ч. в Дом на културата „Средец“. Необходима е  регистрация до 03.10.2022 г.,  на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMa0lfiw4rbsdD1HWmvPZc8qjriQsHtDacujrGG0NhFgD7uw/viewform?usp=sf_link

 

Приложение:

  1. Покана и програма на срещата

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД