Работна среща с директори във връзка с писмо с изх. № РУО1-31062/04.11.2019 г.

Изх. № РУО1-33797/05.12.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 59 ОбУ, 172 ОбУ, 162 ОбУ, 176 ОбУ, ПГО „Мария Луиза“, ПГТ „Алеко Константинов“, СПГТ, ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, 94 СУ „Д. Страшимиров“ и 123 СУ „Стефан Стамболов“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-872/29.11.2019 г. с вх. № РУО1-33262/01.12.2019 г. и писмо с изх. № РУО1-31062/04.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 09.12.2019 г. от 15.00 часа в заседателната зала на РУО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5  ще се проведе работна среща с директорите на горепосочените училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД