Работна среща с директори на училища по текущи въпроси, свързани с обучението във втори гимназиален етап

Изх. № РУО1-5172/26.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпателното прилагане на новите учебни планове и прилагането им във втори гимназиален етап на 02 март 2020 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“ от 11:30 часа ще се проведе работна среща за обсъждане на текущи въпроси с екип на Министерство на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД