Работна среща с учители по ИТ, подготвящи ученици за олимпиади и състезания по ИТ

Изх. № РУО1- 32011/ 14.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с повишаване постиженията на учениците от област София-град, участващи в Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ) и състезанията по информационни технологии, Ви уведомявам, че РУО – София-град организира работна среща с учители по информационни технологии от столичните училща, която ще се състои на 28.11.2019 г. от 15,00 часа в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52.

На срещата ще се дадат насоки за работа и полезна информация за ръководителите на ученически проекти по информационни технологии от членове на Областната комисия за оценяване на проектите на учениците от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии и от членове на Националната комисия по информационни технологии.

Записването става чрез попълване на регистрационната форма: https://forms.gle/fhyVFxG18ba3zYk89

Срокът за записване е 25.11.2019 г.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД