Работни закуски на тема „Модерни и устойчиви за образованието! Софтуерни решения ПЛЮС“

Изх. № РУО1-10129/10.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1- 8600/29.03.2023 г. Ви уведомявам, че от 26 до 27 април  2023 г. в Интер Експо Център, ет.7, зала „Панорама“, гр. София   ще се проведат работни закуски на тема „Модерни и устойчиви за образованието! Софтуерни решения ПЛЮС“,  организирани от РААБЕ България и АдминСофт Плюс.

Допълнителна информация относно програмата на работните закуски, записване и регистрация за участие можете да намерите на сайта на РААБЕ България и АдминСофт Плюс.

За въпроси, можете да се обръщате към Летелина Крумова – ръководител на отдел „Квалификация на педагогическите специалисти“, РААБЕ България, тел.0889518100.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД