Работни срещи за НВО в IV, VII и X клас на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-6844/09.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на информация в Единната информационна система за изпити и прием на МОН относно НВО в IV, VII и X клас на учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че на 14.02.2022 г. и 15.02.2022 г. ще се проведат онлайн работни срещи по график.

Покана с линк за срещите ще бъде изпратена автоматично от виртуалната система за дистанционни срещи и работни процеси на РУО – София-град Edu-box на официалните електронни пощи на поверените Ви училища.

Присъствието на директорите на училищата е задължително, както и на лицата, които ще работят с Единната информационна система за изпити и прием!

 

Приложение:

  1. График.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД