Работни срещи за НВО за IV клас и ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2022/2023 г.

Изх. №РУО1-12742/04.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на НВО за IV клас и ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2022/2023 г. Ви уведомявам, че на 10.05.2023 г. ще се проведат работни срещи с директорите на столичните училища в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“ (ул. „Хайдут Сидер“ №8) по следния график:

Училища, които ще провеждат НВО за IV клас от 10:00 часа.

Училища, които ще провеждат ДЗИ от 11:30 часа.

 

Присъствието на директорите на училищата е задължително, както и на лицата, които ще работят с Единната информационна система за изпити и прием!

Д-Р ВАНЯ КАСТ РЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД